Spory nie muszą kończyć się w sądzie.

Wybierz mediację!

Mediacje medyczne

MEDIACJE

W OCHRONIE ZDROWIA

Mediacje w sprawach cywilnych

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron.
Do  najczęstszych spraw, jakie poddawane zostają mediacji należą przypadki zakażeń szpitalnych, uszkodzeń ciała/rozstroju zdrowia pacjenta, będące skutkiem przykładowo błędnej diagnozy czy błędów
w leczeniu, a także przypadki naruszenia praw pacjenta
w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Mediacje w sprawach karnych

Przykłady spraw karnych, w których można skorzystać z instytucji mediacji: przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci, przestępstwo spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku
na zdrowiu, przestępstwo narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
czy też przestępstwo zniesławienia.


Zasady prowadzenia mediacji


Koszty mediacji

Dowiedz się więcej o mediacji

Mediacja medyczna. Zarządzaj efektywnie konfliktem

Artykuł poświęcony jest przybliżeniu tematyki mediacji na linii lekarz-pacjent, którą można zainicjować
na polubownym etapie konfliktu
bądź w trakcie trwającego postępowania sądowego.

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, czyli mediacja w praktyce

Mediacja medyczna, czyli próba rozwiązania sporu pomiędzy lekarzem a pacjentem, przy udziale osoby trzeciej – mediatora pozwala na takie wypracowanie porozumienia, które będzie korzystne i akceptowalne dla obu stron konfliktu.

Mediacje w sprawach błędów lekarskich

Postępowanie mediacyjne może pomóc zakończyć sprawę dużo szybciej i taniej niż spór przed sądem. W czasie mediacji nie ma postępowania dowodowego, nie ma rozbieżności w orzecznictwie i nie potrzeba starać się o opinie biegłych.

O MNIE

lek. dent. mgr prawa Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator

Jestem absolwentką prestiżowego Uniwersytetu Medycznego Charite w Berlinie na kierunku stomatologia. Ukończyłam również Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: prawo, a także studia podyplomowe: prawo medyczne i bioetyka

Kształciłam się i rozwijam jako mediator, m. in. w Polskim Centrum Mediacji, bazując w swojej praktyce na wypracowanych przez renomowane ośrodki procedurach i zasadach prowadzenia mediacji. Prowadzę mediacje w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych, w których jednym z uczestników postępowania jest lekarz, lekarz dentysta lub podmiot leczniczy.

WWW.MEDIACJE-MEDYCZNE.PL

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji, skontaktuj się z nami!

Pamiętaj!
Mediacja może być pierwszym krokiem umożliwiającym
skuteczne, rozwiązanie Twojego problemu.