Koszty mediacji

Mediacje umowne

Na koszty prowadzonego postępowania mediacyjnego
składają się:
1) opłata wstępna za rozpoczęcie procedury mediacyjnej w wysokości 300 zł. Opłata ta obejmuje kontakt ze stronami w sprawie mediacji (telefoniczny, pisemny), podpisanie umowy, doręczenie pism w sprawie o mediację. W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.
2) opłata mediacyjnakoszt posiedzenia mediacyjnego
(max. 2 godziny zegarowe) wynosi 300 zł i oznacza:
spotkanie indywidualne, wspólne lub posiedzenie on-line.
3) przygotowanie ugody mediacyjnej – 1.000 zł

Mediacje sądowe

Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd (lub inny organ do tego uprawniony) określają:

1) w sprawach cywilnych: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym;

2) w sprawach karnych:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

WWW.MEDIACJE-MEDYCZNE.PL

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji, skontaktuj się z nami!

Pamiętaj!
Mediacja może być pierwszym krokiem umożliwiającym
skuteczne, rozwiązanie Twojego problemu.